Meteen naar de inhoud

Visie

Schoolvereniging de Oloïde biedt door de natuur geïnspireerd onderwijs want kinderen ervaren de zinvolle samenhang in de natuur waardoor ze zich kunnen verbinden met de wereld en zichzelf. We werken vanuit de antroposofie. Dit houdt in dat we erkennen dat mensen uit lichaam, ziel en geest bestaan, en dat naast onze zichtbare materiële werkelijkheid ook een onzichtbare geestelijke werkelijkheid is.

De kern van ons onderwijs is dat ieder individu gezien, gehoord en erkend wordt als mens in ontwikkeling met een geheel eigen levenspad. We zetten een solide en tegelijkertijd beweeglijke samenwerking tussen ouders en leerkrachten neer. In deze veilige bedding ontstaat de wederkerige stroom van geven en ontvangen. Leraren en ouders zien elkaar als volwaardige mede-opvoeders: ze nemen elkaar mee in de besluitvorming en bepalen samen wat het beste is voor de kinderen in het hier en nu. De leerkrachten, de ouders en hun kinderen verbinden zich voor meerdere jaren aan elkaar waardoor ze elkaars levensweg en talenten kennen, en elkaar steeds weer blijven uitnodigen tot nader (zelf)onderzoek.

De leerkrachten hebben de moed en de professionaliteit om de individuele ontwikkelingsbehoefte van de kinderen waar te nemen en te begeleiden zodat zij zich in hun eigen tempo en vanuit eigen interesse kunnen ontwikkelen. Zodoende voelen zij zich waargenomen en leren zij vertrouwen op hun eigen wil.

Ouders zijn betrokken en leveren een waardevolle inbreng vanuit hun inzicht in het wezen van hun kind. Leerkrachten en ouders nemen verantwoordelijkheid voor de natuurlijke leer- en speelomgeving, het schoolgebouw, de verbinding met de buurt en de financiële gezondheid van de school. Vrijheid, gelijkwaardigheid en gemeenschapsvorming zijn onze belangrijkste kernwaarden.

 

de Oloïde

De Aarde is de basisschool, het universum is de universiteit