Meteen naar de inhoud

Waar staan we nu?

De initiatiefnemers Inger en Lilla hebben in het voorjaar van 2022 samen het ontwikkellab van de ondernemende school doorgelopen. Het ontwikkellab is voor leerkrachten en ouders die vanuit hun roeping willen denken over het vormgeven van het onderwijs van nu en morgen. 

In het ontwikkellab zijn we aan het werk gegaan met vragen zoals hoe ziet het onderwijs eruit als je deze vanuit eigen innerlijke roeping zou vormgeven? Vanuit de ontmoeting met anderen, eigen onderwijservaringen en onderwijsdenkbeelden door-denken, door-voelen en door-werken. We kregen daarbij inhoudelijke verdieping aangeboden over onderwerpen zoals de waldorf pedagogiek, een nieuwe sociale jas en gedragen besluitvorming. Na het ontwikkeltraject hebben we inzicht gekregen in onze eigen motivatie, roeping, mogelijkheden en onderwijsideaal. We zijn geïnspireerd geraakt om samen te gaan bouwen aan een nieuwetijdse bekostigde school. 

In mei zijn we begonnen met het concreet bouwen van de nieuwe basisschool en hebben een vereniging opgericht bij de notaris en ingeschreven bij de Kamer van koophandel. Ondertussen hebben we een groep geïnteresseerde ouders en leerkrachten om ons heen verzameld. We hebben twee informatieavonden gehouden waarin we deze groep geïnteresseerden op de hoogte houden van de ontwikkelingen en actief betrekken bij spelende vraagstukken. Dit levert steeds weer waardevolle inzichten op. De derde informatiebijeenkomst staat op de planning voor 26 september.

In juni zijn we begonnen met het bouwen aan een website en een folder. We beschrijven kort en krachtig onze schoolvisie en melden we hiermee ons initiatief bij DUO aan. Vanaf 1 juli breekt een spannende periode aan want we moeten vóór 29 oktober handtekeningen verzamelen om van start te mogen gaan. Op de homepage kun je zien hoeveel handtekeningen we nog nodig hebben voor de deadline.

In september hebben we besturen van basisscholen in de stad Groningen uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Dit is een verplicht onderdeel van het proces. De kennismakingsgesprekken zijn inspirerend, verbinden en bemoedigend geweest. Bestaande besturen hebben ons van waardevolle adviezen voorzien en uitgenodigd om verdere samenwerking te onderzoeken in een vervolggesprek.

Als het lukt om de handtekeningen voor 29 oktober te verzamelen, moeten we voor 31 oktober een schoolplan indienen. Op dit moment zijn we bezig om deze vorm te geven.

De Aarde is de basisschool, het universum de universiteit